سیاست های صدور صورتحساب Chatrandom

هرچند قابلیت های چت ویدئویی پایه ما به صورت رایگان به کاربران عرضه می شود، برخی قابلیت ها یا سرویس های اضافی برای خرید طبق شرایط پرداخت منتشر شده، موجود هستند و دسترسی به این قابلیت ها نیازمند ثبت حساب کاربری می باشد.

Chatrandom اطلاعات پرداخت شما را ذخیره یا پردازش نمی کند؛ تمام پرداخت ها از طریق یک پردازشگر شخص ثالث مورد اعتماد بنام SegPay انجام می شود.

دسترسی به خدمات SegPay نیازمند انتقال شما به درگاه پرداخت آنها و پذیرش شرایط، مقررات و خطی مشی حریم خصوصی آنها است. تمام اطلاعات شخصی هویتی شامل روش پرداخت شما در طول فرایند پرداخت بصورت مستقیم بوسیله SegPay منتقل، ذخیره و پردازش می شود نه توسط Chatrandom.

تمام پرسش ها و سوالات در مورد تراکنش های SegPay باید در hereپیگیری شود. هرگونه سوالاتی در مورد شرایط و مقررات SegPay یا سایر موارد مرتبط باید در SEGPAY BILLING SUPPORT دنبال شود.

خریدها، تراکنش ها و عضویت خدمات، که از طریق Chatrandom.com در دسترس قرار می گیرد، در قالب صورتحساب کارت اعتباری یا بانکی شما توسط SegPay ارائه می شود. کاربران مسئول نگهداری حساب کاربری و تنظیمات خود در SegPay که مربوط به خدمات Chatrandom است و از طریق درگاه آنها here و بصورت مستقل انجام می شود، هستند.

شما تائید و موافقت می کنید که با دسترسی به هرگونه خدمات Chatrandom، این شرایط صورتحساب جزئی از این شرایط و مقررات استفاده و شرایط سرویس محسوب می شود که شما با آن موافقت کرده اید.

اگر استفاده شما از خدمات Chatrandom، یا مشکلات صورتحساب، منجر به نگرانی یا اختلاف هایی شود که پس از تماس با SegPay حل نشود، شما با استفاده از این contact formمی توانید با بخش خدمات مشتری ما تماس بگیرید. به شما پیشنهاد می شود که Chatrandom می تواند تلاش های اصلاحی برای بازیابی پرداخت های صورت گرفته برای دستیابی به خدمات انجام دهد که استرداد وجه به حساب SegPay صورت می گیرد. اگر شما بر سر هزینه های پرداختی به اختلاف بر خوردید یا قادر به حل یک مشکل صورتحساب نبودید، به شما پیشنهاد می شود بمنظور تعیین تکلیف موضوع با Chatrandom تماس بگیرید، آنها نیز به صلاحدید خود بمنظور حصول منافع جامعه Chatrandom تصمیم گیری می کنند.

شرایط و مقررات بیشتر

شرایط و مقررات قیمت گذاری و سرویس طبق چیزی است که منتشر می شود. شما می توانید در هر زمان، آن را لغو کنید. لغو خدمات یا ویژگی ها سریعاً پردازش خواهد شد، هرچند دسترسی می تواند تا زمان پایان چرخه صورتحساب ادامه پیدا کند. به کاربران پیشنهاد می شود تنظیمات پرداخت در طول دوره تعلیق را تصحیح کنند.

عدم بازگشت پرداخت ها

ما بازگشت پرداخت ها، محاسبه هزینه به نسبت مدت استفاده شده، یا لغو اعتبارهای دریافتی در طول یک چرخه صورتحساب برای روزهای بلااستفاده از مدت عضویت در یک سرویس را ارائه نمی کنیم.

سوء استفاده از فرایند پرداخت یا صورتحساب به مفهوم اختلال در خطی مشی مورد قبول استفاده محسوب می گردد.