توصیه های مربوط به کنترل والدین

کاربران رندم چت برای استفاده از وب سایت ما باید حداقل 18 سال داشته باشند و وب سایت ما به هر دلیل توسط کاربران زیر 18 سال قابل استفاده نمی باشد.

مدیران ما کاربرانی را که به وضوح سنشان کمتر از سن لازم برای استفاده از وب سایت ما است از استفاده منع می کنند. با این وجود و با وجود هزاران کاربر امکان بررسی تک تک همه کاربران وجود ندارد. در نهایت این وظیفه والدین است که از عدم دسترسی کودکان خود به چنین وب سایتهایی اطمینان حاصل کنند. لطفا یکی از ابزارهای کنترل والدین زیر را انتخاب کرده وبا آن دسترسی کودکان خود را به وب سایت های بزرگسالان محدود نمایید.

مایکروسافت ویندوز
ساخته شده در کنترل- مایکروسافت ویندوز ویستا برای کنترل والدین ساخته شده است و مجانی می باشد. جهت دسترسی به این کنترلها به منوی شروع رفته و "Control panel"را انتخاب کرده و بعد "User Account and safety"سپس بر روی “Set up parental controls for any user”. کلیک نمایید. این ساختار با بروز رسانی OS ممکن است تغییر کند. بدین منظور مایکروسافت ویندوز یک وب سایت برای آن دارد. https://support.microsoft.com/en-us/help/12416/microsoft-account-family-settings

دیگر برنامه های پیشنهادی:
Parental Control Bar http://www.parentalcontrolbar.org/
Cyber Patrol https://www.cyberpatrol.com/

Mac OS X
ساخته شده برای کنترل- “Tiger” Mac OS جدید برای کنترل والدین ساخته شده است. جهت دسترسی به این کنترل به Mac OS System Preferences رفته و “Accounts”. را انتخاب کنیدو سپس بر روی حساب کاربری کلیک کرده و “Parental Controls”. را انتخاب کنید این ساختار با بروز رسانی “Parental Controls”. ممکن است تغییر کند. .

دیگر برنامه ها و مقالات پیشنهادی::
SafeEyes http://www.internetsafety.com/safe-eyes/
Macworld “Kid-proof your Mac”
http://www.macworld.com/article/1047312/software-utilities/novworkingmac.html

ما را دنبال کنید: