وب مسترها

دریافت امکانات Chatrandom™ بر روی وب سایت خود

ما امکان دریافت امکاناتی را که بر روی وب سایت چت رندم برای وب سایت شما در نظر گرفته ایم را برای وب مسترها ساده کرده ایم. با افزودن چت بر روی سایت خود شما تعداد کاربرانی را که بطور مرتب وبسایت شما را نگاه می کنند افزوده و کاربران جدیدی را با این ویژگی اعتیاد آور جذب میکند. برای کاربرد چت: یکی از موارد زیر را انتخاب کنید، کد آنرا بر مبنای ترجیح خود ایجاد کرده و بسادگی آنرا بر روی وب سایت خود در جایی که می خواهید نمایش داده شود کپی و اضافه نمایید.

ما را دنبال کنید: